Vruchtbaarheidsproblemen bij melkkoeien

De oorzaken, gevolgen en oplossingen

Een goede vruchtbaarheid bij de kalfkoe: het houdt de hele cirkel in beweging. Is de gezondheid van de koe niet goed, dan is de tochtigheid zwak of slecht zichtbaar (stille tocht). Lukt de bevruchting wel, dan is er een grotere kans op embryonale sterfte, moeilijk afkalven, aan de nageboorte blijven staan en/of zwakke kalveren. Daarbij komen een scala aan ziektes die de vruchtbaarheid negatief kunnen beïnvloeden.

Wist u bijvoorbeeld dat pensverzuring en ketose de hormoonhuishouding kunnen verstoren? En dat bij een drachtige koe door koorts bij een uierontsteking de embryo kan afsterven?1 Ook lebmaagdraaiing, melkziekte, baarmoederontsteking en hittestress kunnen oorzaken zijn van lagere vruchtbaarheid bij koeien. 

Gevolgen vruchtbaarheidsproblemen melkkoe

Dit alles resulteert in een langere tussenkalftijd, lagere melkproductie en misschien zelfs het voortijdig afvoeren van de koe. Oftewel, alles wat u juist niet wilt. Soms is het lastig om oorzaak en gevolg te onderscheiden. Er is en wordt dan ook van alles onderzocht en geprobeerd om de vruchtbaarheid van de koe te verbeteren. De conclusies komen echter steeds op hetzelfde neer: een goede vruchtbaarheid van de melkkoe is afhankelijk van een dagelijks rantsoen met een optimale balans in mineralen, sporenelementen en vitaminen.

Mineralen goede vruchtbaarheid

Een tekort aan mangaan, zink, selenium en koper werken diverse vruchtbaarheidsproblemen in de hand, zoals aan de nageboorte blijven staan, baarmoederontstekingen en cysteuze koeien.

Selenium en koper komen vaak onvoldoende voor in het ruwvoer. Bij mangaan en zink is de optimale, onderlinge verhouding essentieel.

Een overschot aan ijzer stapelt zich op in de levercellen en leidt tot celschade. Dit verhindert de opslag van andere elementen, zoals de eerder genoemde zink, selenium en koper. Ook de optimale voorziening van jodium, kobalt, calcium, magnesium en fosfor speelt een belangrijke rol bij de vruchtbaarheid van koeien. Door het verlagen van de bemestingsnormen zijn fosfortekorten een groeiend probleem.

Risico’s bij krachtvoer

Veel melkveehouders zijn in de veronderstelling dat krachtvoer in voldoende mineralen, sporenelementen en vitaminen voorziet. De mineralen in krachtvoer zijn echter door wetgeving gelimiteerd en onvoldoende in staat om een negatieve balans te herstellen. Daarbij komt dat de gehaltes en de onderlinge verhoudingen niet afgestemd zijn op de specifieke behoeften van uw melkvee. Overschotten kunnen ook schadelijk zijn. Let op bij het geven van krachtvoer bij een lagere ruwvoeropname. Dit kan zorgen voor pensverzuring.

Oplossing

De oplossing zit ‘m letterlijk in de oplossing! De vloeibare mengsels van Aquablend (via het drinkwater) of Liquiblend (door het voer mengen) zijn complete, gebalanceerde mengsels die (zonder meerkosten) op uw bedrijf kunnen worden afgestemd. Vloeibare mineralen worden beter verdeeld in het rantsoen. Hierdoor voorkomt u het risico van ontmenging in de voermengwagen of aan het voerhek. Ook hebben vloeibare mineralen een aanzienlijke snellere en hogere opneembaarheid in het lichaam dan poeders of granulaten.

Voeding tijdens ziekte, droogstand of transitieperiode

Tijdens de droogstand, de transitieperiode of tijdens ziekte eten koeien minder, maar drinken ze meer. Door de Aquablend vloeibare mineralen en sporenelementen toe te voegen aan het drinkwater, krijgen koeien de juiste voedingsstoffen die helpen voorkomen dat ze in een negatieve energiebalans raken. 

Vruchtbare koeien zijn vlot (en zichtbaarder) tochtig, snel drachtig, ontwikkelen een gezonder kalf, komen beter door de transitieperiode heen en hebben een betere melkproductie. Met Aquablend of Liquiblend legt u de basis voor een vruchtbaar bedrijf. Neem vrijblijvend contact op met Van Benthem Minerals via 050-4061254.
 

​​​​​​​
    05-12-2019 15:09