Hoe vermindert u kalversterfte? Een kalf is kwetsbaar. Na de geboorte heeft het nog geen antistoffen. Ook in de eerste drie weken is het immuunsysteem onvoldoende in staat om infecties tegen te gaan. De juiste inname van biest, koemelk of kunstmelk is onontbeerlijk. Maar wist u dat dat vaak niet genoeg of niet de juiste verhouding aan mineralen en vitaminen bevat voor een kalf? Met deze tips kunt u kalversterfte verminderen en kalveren een optimale start geven.

In biest en koemelk zit vaak niet de juiste onderlinge verhouding aan vitaminen, mineralen en sporenelementen voor een kalf om voldoende antistoffen te kweken*. Een teveel van het één of een tekort van het ander kan elkaar flink tegenwerken en diverse gezondheidsproblemen creëren. Kunstmelk bevat wel de juiste verhoudingen maar toch adviseren kunstmelkfabrikanten om kalveren in de eerste week extra mineralen en vitaminen te geven. Waarom is dat belangrijk? Laten we bij het begin beginnen.

De koe en de goede start

De beste start van een kalf begint bij de koe. Het is belangrijk om het hele jaar door – en met name tijdens de droogstandperiode - ervoor te zorgen dat ze de juiste mineralen- en vitaminenbalans binnenkrijgt. Uit onderzoek van de GD blijkt dat met name een goede jodiumvoorziening bij drachtige koeien belangrijk is voor de gezondheid van haar kalf. Jodiumtekorten kunnen zwakke of doodgeboren kalveren veroorzaken. Uit bloed- en urineonderzoek bij kalveren die levend geboren worden maar vlak na de geboorte alsnog dood gingen, is gebleken dat er vaak magnesium- en seleniumtekorten spelen. Deze zaken kunnen relatief gemakkelijk voorkomen worden door het verstrekken van mineralen. Let op: omdat koeien in de weken voor én na het afkalven minder eten, maar wel veel drinken, is het zinvol om vloeibare, in het drinkwater opgeloste mineralen en sporenelementen te geven, zoals AquaBlend. Het magnesium in AquaBlend is zo goed als 100% opneembaar.

Het kalf: mineralen en vitaminen

Niet alleen de koe moet dagelijks magnesium binnenkrijgen, ook het kalf. Koemelk bevat weinig magnesium. Tekorten veroorzaken ziekten als vallende ziekte en kopziekte. Om kalveren vanaf dag 2 te voorzien van de juiste mineralen- en vitaminenbalans, is er Aquablend Kalf Start. Dit is een mengsel van opgeloste mineralen en vitaminen die goed door de darmwand worden opgenomen. Hierdoor is de efficiëntie erg hoog. AquaBlend Kalf Start wordt één of twee maal daags toegevoegd aan de melk of kunstmelk. Mocht u kunstmelk voeren, dan is het advies om tenminste de eerste 14 dagen na de geboorte Aquablend Kalf Start toe te voegen. Met een dosering van 10 ml per kalf per dag worden kalveren actiever en glanzender, hebben ze meer eetlust en eten ze eerder ruw- en krachtvoer. Door de verbeterde weerstand hebben ze minder last van infecties en schadelijke bacteriën, zoals crypto.

Met
Aquablend Kalf Start geeft u ze de beste start totdat ze van de melk afgaan en/of het bedrijf verlaten.


AquaBlend is een product van Van Benthem Minerals. Meer weten? Bekijk de website of bel naar 050-4061254.

*Bron: GD: https://www.gddiergezondheid.nl/biest ​​​​​​​
    25-05-2018 17:00