Vruchtbaarheidsproblemen zoogkoeien

Jan Arends is vleesveehouder van +/- 450  Limousins waarvan 200 zoogkoeien in Noordlaren. In het najaar van 2017 waren van de 200 dieren er ongeveer 95% niet drachtig. Nog nooit had de vleesveehouder dit meegemaakt in de 20 jaar dat hij zijn bedrijf runt.  Bloedonderzoek in januari 2018 gaf een fors, lees onmeetbaar, mineralen en sporenelementen tekort aan. Het gebruik van vloeibare mineralen en sporenelementen door het drinkwater was na 6 weken al zichtbaar in het bloed en na 3 maanden was de vruchtbaarheid al zo verbeterd dat 90% van de koeien drachtig bleek.

Lees hier het interview met Limousinhouder Jan Arends, vanaf het moment dat de vruchtbaarheidsproblemen bij de koeien zijn geconstateerd en over het vinden van de oplossing tot het daadwerkelijke bewijs dat mineralen en sporenelementen werken bij de koeien.

Controle dracht zoogkoeien

Ieder jaar worden de Limousins van Arends 2 keer gescand op dracht, voor het moment dat ze naar de wei gaan en het moment dat ze op stal komen eind oktober.
Normaal is 2 – 3% niet drachtig van de koppel,” geeft Arends aan. “Er zijn 3 stieren op het bedrijf verdeeld over 3 koppels. Ondanks dagelijkse bezoeken is controleren op tochtigheid of witvuilen niet te doen in een natuurgebied van 500 hectare groot.”
Toen in het najaar van 2017 bekend werd dat het overgrote deel niet drachtig bleek,  was zijn eerste reactie; “Dat ligt dan vast aan de stier”. Nadat andere koppels ook gescand werden en daar hetzelfde beeld naar voren kwam, bleek dat het niet aan de stier lag.

Bloedonderzoek bij vruchtbaarheidsproblemen koeien

Op advies van de dierenarts hebben we in de winter steekproefsgewijs een aantal koeien maar ook een stier bloed afgenomen. Uit onderzoek op mineralen, sporenelementen en vitamine E bleek dat de bloedwaardes zo laag waren dat ze eigenlijk niet meer meetbaar waren.” geeft Arends aan.
Onderzoek wijst uit dat ik mineralen moet bijvoeren in welke vorm?
Poeder was voor mij geen optie omdat ik veel restvoer heb en dat dan op de mesthoop beland. Daarnaast kunnen de koeien het voer selecteren. Ik heb namelijk geen vastzethek omdat de koeien horens hebben. Ook is selectie een probleem voor de zwakkere dieren of die lager in rangorde staan want die krijgen geen kans om het binnen te krijgen. Likstenen zijn een goede optie voor dagelijks  onderhoud in de weide maar dan nog is er geen controle welke koe wel neemt en welke niet. Geen optie voor de lage waardes die er nu waren.” Aldus Arends.

Vloeibare mineralen voor mijn vleesvee de beste toepassing

Ooit had ik gelezen over vloeibare mineralen door het drinkwater.” Geeft Arends aan. “Uit praktisch oogpunt maar ook zeker met de reden dat ieder dier drinkt, ongeacht sterk of zwak dier, ben ik gaan Googlen. Zo kwam ik bij Van Benthem Minerals uit. Het bedrijf zit toevallig ook nog dichtbij en heb ik ervoor gekozen om er langs te gaan. Het persoonlijke contact, de gesprekken met Jan van Benthem en de hoeveelheid informatie die hij mij gaf wekte mijn vertrouwen.”

Ervaart u ook vruchtbaarheidsproblemen bij uw koeien? Neem contact op met Jan van Benthem, direct online of telefonisch op 0504061254.

Hoe pas je de vloeibare mineralen toe op een vleesveebedrijf?

Het enige wat vooraf moest gebeuren is wateronderzoek op hardheid, pH en het aanleveren van onderzoeksuitslagen als bloedonderzoek. Dan kan het product waar nodig nog aangepast worden voor mijn bedrijf.” zegt Arends. “Het systeem is heel simpel, ik heb zelf de watermeter met injectie geïnstalleerd op de bestaande waterleiding. Voordat alles wordt aangesloten wordt de wateropname van het vee gemeten. Op basis daarvan wordt de dosering per dier berekend. De watermeter en pomp wordt geleverd en ingesteld door Van Benthem Minerals.”

Wateropname koeien bij mineralen door drinkwater

Minimaal 8 weken moet de mix mineralen Aquablend toegevoegd worden aan het drinkwater voordat er meetbaar resultaat zou zijn gaf Jan van Benthem aan.” zegt Jan Arends.  “Op advies houdt je de eerste dagen de wateropname in de gaten om te controleren of de dieren nog voldoende opnemen maar dat was bij onze koeien constant.”

Mineralen meten bij de koeien

Na 6 weken Aquablend te hebben gedoseerd door het drinkwater is er in april weer bloed afgenomen bij een aantal Limousins.” Vertelt Arends. “Deze waardes zijn aanzienlijk en heel positief gestegen. Ze zaten nog niet op topniveau maar ze waren boven de laagste advieswaarden en dat in een kort tijdsbestek.

Drachtigheid na mineralen mix bijvoeren

De belangrijkste vraag voor mij was hoeveel koeien er drachtig waren. In mei, ongeveer 3 maanden na de start met Aquablend, zijn de koeien weer gescand op drachtigheid. Wat bleek? 90 % van de dieren was nu drachtig. Een bevestiging, naast bloedonderzoek, dat de dieren dagelijks met een kleine hoeveelheid mineralen en sporenelementen toe kunnen maar dit echt nodig hebben op aanvulling van het kuilgras.”
Nu in het weide seizoen voorzie ik de dieren, verspreid over het gebied, van likemmers. Deze haal ik ook bij Van Benthem Minerals. Zodra de koeien weer op stal komen gaat ook de Aquablend weer aangezet worden op de waterleiding voor een goede aanvulling op het ruwvoer.

Over Jan Arends Mineralen zoogkoeien ervaring van vleesveehouder Jan Arends

Jan Arends is 20 jaar geleden gestart met een aantal dieren op 20 ha pachtland van Groninger Landschap. Nu, in 2018, heeft de vleesveehouder 500 hectare in pacht en beheer van het Groninger Landschap. De Limousins lopen hier van mei tot aan eind oktober, afhankelijk van het weer in die maanden. Limousins zijn koeien die op schrale grond kunnen grazen.

Rantsoen van de limousins

De Limousins krijgen, tijdens de stalperiode, ruwvoer gewonnen van eigen grasland. Daarnaast de aanvullende mineralen en sporenelementen van Aquablend door het drinkwater. Het beheersland van Groninger Landschap wordt niet voor de ruwvoederwinning gebruikt maar enkel voor stalstrooisel. In de weideperiode grazen de koeien van Arends op de 500 hectare verdeeld in groepen. In de weide hebben ze meerdere likemmers tot hun beschikking en worden ze met enige regelmaat voorzien van koeienkoek bij bezoek aan de kudde.

Wilt u meer informatie over de vloeibare toepassing in het rantsoen? Neem contact op met Jan van Benthem, direct online of telefonisch op 0504061254.

​​​​​​​
    10-07-2018 13:52