Kalf Start

Niet alleen de media, dierenwelzijnsorganisaties, LTO en de melkfabrieken willen minder kalversterfte. U ook! De meest gemaakte denkfout is dat biest, koemelk en kunstmelk genoeg vitaminen, mineralen en sporenelementen bevatten. Helaas bevatten die niet genoeg of niet de juiste en stabiele verhouding aan mineralen en vitaminen voor een kalf om antistoffen aan te maken en het immuunsysteem op gang te brengen. Het kalf blijft daardoor langere tijd vatbaar voor schadelijke virussen en bacteriën.

Met Aquablend KalfStart geeft u door het kalf vanaf dag 2 te voorzien van de juiste mineralen- en vitaminenbalans een vitale start. Aquablend KalfStart is een mengsel van opgeloste mineralen en vitaminen die snel door de darmwand worden opgenomen. Hierdoor is de efficiëntie erg hoog. Het bevat bijna 100% beschikbaar magnesium. In droge vorm is de benutting doorgaans 15%.

Met een dosering van slechts 10 ml per kalf per dag worden kalveren actiever en glanzender, hebben ze meer eetlust, betere weerstand (dus minder last van crypto of rota) en groeien ze beter. U geeft het eenvoudig door de koemelk of kunstmelk. Het kost u voor de eerste twee weken slechts 1 euro per kalf.


Meer weten?

In het artikel ‘Het belangrijk van mineralen voor gezonde kalvergroei’ leest u welke vitamines en mineralen het belangrijkst zijn voor een kalf en waarom zowel tekorten, als overschotten schadelijk zijn.

Leverbaar in jerrycan van 5 liter en 20 liter of een vat van 200 liter. Bekijk de samenstelling van Aquablend Kalf Start en voeradvies hier.