Maak uw jongvee het nieuwe goud

Een goede start – hoe maakt u van uw kalveropfok en jongvee het nieuwe goud?

In de huidige marktsituatie rijst de prijs voor een gezonde melkkoe de pan uit. Zeker als u door de fosfaatregeling heeft moeten inkrimpen, wilt u uw vee door de jaren heen zo gezond en productief mogelijk houden. Uw kalveropfok en jongvee wordt daarmee het nieuwe goud. Met deze tips bouwt u van jong tot oud optimaal aan een gezonde veestapel.

Laten we eerlijk zijn: de meeste tijd gaat naar uw melkkoeien. Die leveren de productie en dus het voortbestaan van uw bedrijf. Kalveren komen soms op de tweede plaats of pas als sluitpost aan bod. Hoe kunt u met minimale inspanning en kosten de gezondheid en groei van uw kalveren flink verbeteren? Want daar heeft u zowel nu als later profijt van.Tip 1: Minder kalversterfte

Niet alleen de media, dierenwelzijnsorganisaties, LTO en de melkfabrieken willen minder kalversterfte. U ook! De meest gemaakte denkfout is dat biest, koemelk en kunstmelk genoeg vitaminen, mineralen en sporenelementen bevatten. Helaas bevatten die niet genoeg of niet de juiste en stabiele verhouding aan mineralen en vitaminen voor een kalf om antistoffen aan te maken en het immuunsysteem op gang te brengen. Het kalf blijft daardoor langere tijd vatbaar voor schadelijke virussen en bacteriën.
In het artikel ‘Het belang van mineralen voor gezonde kalvergroei’ leest u welke vitamines en mineralen het belangrijkst zijn voor een kalf en waarom zowel tekorten, als overschotten schadelijk zijn.

Tip 2: Besparingen in tijd én geld

Kalveren met diarree, bijvoorbeeld door rota of corona, of met luchtwegproblemen kosten u extra geld en tijd. Met Aquablend KalfStart geeft u het kalf vanaf dag 2 te voorzien van de juiste mineralen- en vitaminenbalans. Aquablend KalfStart is een mengsel van opgeloste mineralen en vitaminen die snel door de darmwand worden opgenomen. Hierdoor is de efficiëntie erg hoog. Het bevat bijna 100% beschikbaar magnesium. In droge vorm is de benutting doorgaans 15%. Met een dosering van slechts 10 ml per kalf per dag worden kalveren actiever en glanzender, hebben ze meer eetlust, betere weerstand en groeien ze beter. U geeft het eenvoudig door de koemelk of kunstmelk. En niet onbelangrijk: het kost u voor de eerste twee weken slechts 1 euro per kalf.


Tip 3: Weerstand tijdens droogstand

Een optimaal resultaat bereikt u door ook de koe van voldoende mineralen te voorzien, juist tijdens de droogstand waarin ze minder brok, krachtvoer of ruwvoer eten. Zo kan een jodiumtekort van langere duur schade veroorzaken met als gevolg zwakke of doodgeboren kalveren. Omdat koeien in de weken voor én na het afkalven minder eten, maar wel veel drinken, is het zinvol om vloeibare, in het drinkwater opgeloste mineralen en sporenelementen te geven, zoals Aquablend.


Aquablend is een product van Van Benthem Minerals. Meer weten? Bekijk de website of bel naar 050-4061254.
 
    25-03-2019 16:27